Minulá volební období

Akreditační materiály na 10. zasedání AS FF UK

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

Akreditační materiály na 10. zasedání AS FF UK

  1. Žádost o prodloužení akreditace SO Politické teorie a současné dějiny v magisterském oboru SP Politologie (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia, jednooborové studium s možností konat rigorózní řízení) na dostudování stávajících studentů
    1. Stanovisko Studijní komise
  2. Žádost o prodloužení akreditace SO Politické teorie v navazujícím magisterském SP Politologie (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia, dvouoborové studium s možností konat rigorózní řízení) na dostudování stávajících studentů
    1. Stanovisko Studijní komise (soubor je totožný s výše uvedeným)

Vlastní texty akreditačních žádostí jsou z důvodu ochrany duševního vlastnictví jejich autorů k dispozici pouze na sekretariátu AS FF UK v tištěné podobě nebo pro členy Akademického senátu též na Intranetu ve složce Akademického senátu.