Minulá volební období

POZVÁNKA na 7. zasedání AS FF UK

Akademický senát FF UK

volební období
2012 – 2014 

senatff@ff.cuni.cz

 

Pozvánka na 7. zasedání AS FF UK

které se koná ve čtvrtek dne 14. února 2013 v 13,30 hodin v místnosti č. 104 / 1. patro hlavní budovy FF UK.

Navrhovaný program:

 1. Program zasedání

 2. Návrh zápisu 6. zasedání AS FF UK

 3. Nominace člena VR FF UK

  1. Průvodní dopis děkana fakulty

  2. Strukturovaný životopis Doc. PhDr. Tomáše Kubíčka, Ph.D

  3. Publikace Doc. PhDr. Tomáše Kubíčka, Ph.D

 4. Návrh rozdělení institucionální podpory přidělované FF UK na PRVOUK v roce 2013

  1. Průvodní dopis děkana fakulty

  2. Návrh rozdělení institucionální podpory přidělované FF UK na PRVOUK v roce 2013

 5. Různé

  1. Novela zákona – materiál MŠMT z února 2013

Jan Chromý