Minulá volební období

POZVÁNKA na 6. zasedání AS FF UK

Akademický senát FF UK

volební období
2012 – 2014 

senatff@ff.cuni.cz

 

Pozvánka na 6. zasedání AS FF UK

které se koná ve čtvrtek dne 10. ledna 2013 v 13,30 hodin v místnosti č. 104 / 1. patro hlavní budovy FF UK.

Navrhovaný program:

  1. Program zasedání

  2. Návrh zápisu 5. zasedání AS FF UK

  3. Prezentace činnosti Katedry andragogiky a personálního řízení od července 2011

  4. Návrh výše doktorských stipendií v prvním čtvrtletí roku 2013

  5. Návrh opatření děkana k postupu projednávání akreditací na FF UK v Praze

    1. Průvodní dopis děkana fakulty

    2. Návrh opatření děkana k postupu projednávání akreditací na FF UK v Praze

  6. Různé

Jan Chromý