Minulá volební období

POZVÁNKA na 5. zasedání AS FF UK

Akademický senát FF UK

volební období
2012 – 2014 

senatff@ff.cuni.cz

 

Pozvánka na 5. zasedání AS FF UK

které se koná ve čtvrtek dne 13. prosince 2012 v 13,30 hodin v místnosti č. 104 / 1. patro hlavní budovy FF UK.

Navrhovaný program:

 1. Program zasedání

 2. Návrh zápisu 4. zasedání AS FF UK

 3. Změna Podmínek přijímacího řízení na FF UK pro akademický rok 2013/2014

  1. Průvodní dopis děkana fakulty

  2. Stanovisko Studijní komise

  3. Návrh na vypsání NMgr. oboru Učitelství čestiny jako cizího jazyka

 4. Změna Podmínek přijímacího řízení do doktorského studia pro akademický rok 2013/2014

  1. Průvodní dopis děkana fakulty

  2. Návrh na vypsání oboru Teorie a dějiny literatur zemí Asie a Afriky

 5. Návrhy novelizací vnitřních předpisů UK

 6. Studentské evaluace na FF UK

  1. Průvodní dopis děkana fakulty

  2. Studentské evaluace – materiál k diskusi

  3. Stanovisko Evaluační komise

  4. Zápis z jednání Evaluační komise dne 25.10.2012

 7. Novela zákona o vysokých školách

  1. Harmonogram projednávání

  2. Výchozí dokument pro novelu ZVŠ

  3. Usnesení AS UK, usnesení SK RVŠ, usnesení AS MU

 8. Různé

Jan Chromý