Minulá volební období

POZVÁNKA na 3. zasedání AS FF UK

Akademický senát FF UK

volební období
2012 – 2014 

senatff@ff.cuni.cz

 

Pozvánka na 3. zasedání AS FF UK

které se koná ve čtvrtek dne 11. října 2012 v 13,30 hodin v místnosti č. 104 / 1. patro hlavní budovy FF UK.

Navrhovaný program:

 1. Program zasedání

 2. Návrh zápisu 2. zasedání AS FF UK

 3. Akreditační materiály

  1. Průvodní dopisy děkana fakulty – 1. dopis, 2. dopis

  2. Zápis z jednání Studijní komise dne 5. 9. 2012

  3. Částečný zápis z jednání Studijní komise dne 27. 9. 2012

  4. Vyjádření Studijní komise ze dne 27. 9. 2012

  5. Žádost o rozšíření akreditace navazujícího magisterského SP Filologie o SO Jihovýchodoevropská studia (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia, dvouoborové studium)

  6. Žádost o prodloužení akreditace SO Jihovýchodoevropská studia v navazujícím magisterském SP Filologie (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia, jednooborové studium)

  7. Žádost o prodloužení akreditace SO Východoevropská studia v navazujícím magisterském SP Filologie (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia, jednooborové studium)

  8. Žádost o prodloužení akreditace SO Východoevropská studia v navazujícím magisterském SP Filologie (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia, dvouoborové studium)

  9. Žádost o prodloužení akreditace SO Informační věda v doktorském SP Informační studia a knihovnictví (prezenční a kombinovaná forma studia, 3letá standardní doba studia)

  10. Žádost o rozšíření akreditace navazujícího magisterského SP Filologie o SO Arabistika (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia, jednooborové a dvouoborové studium)

  11. Žádost o rozšíření akreditace navazujícího magisterského SP Filologie o SO Finská filologie (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia, dvouoborové studium)

  12. Akreditační materiály na vlastní stránce

 4. Hodnocení Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK pro akademický rok 2011/2012

  1. Průvodní dopis děkana fakulty

  2. Hodnocení Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK pro akademický rok 2011/2012

 5. Různé

Jan Chromý