Minulá volební období

POZVÁNKA na 19. zasedání AS FF UK

Akademický senát FF UK

volební období
2012 – 2014 

senatff@ff.cuni.cz

 

Pozvánka na 19. zasedání AS FF UK

které se koná ve čtvrtek dne 13. března 2014 v 13,30 hodin v místnosti č. 104 / 1. patro hlavní budovy FF UK.

 1. Program zasedání
 2. Návrh zápisu 18. zasedání AS FF UK
 3. Akreditace
  1. Průvodní dopis děkanky fakulty
  2. Žádost o prodloužení akreditace SO Portugalistika v bakalářském SP Filologie (prezenční forma studia, 3letá standardní doba studia, jednooborové a dvouoborové studium)
  3. Žádost o prodloužení akreditace SO Čeština v komunikaci neslyšících v navazujícím magisterském SP Čeština v komunikaci neslyšících (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia, jednooborové studium, s možností konat rigorózní řízení)
  4. Žádost o rozšíření navazujícího magisterského SP Filologie o SO Řecká antická filologie (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia, dvouoborové studium, s možností konat rigorózní řízení)
  5. Žádost o prodloužení akreditace SO Turkologie v bakalářském SP Filologie (prezenční forma studia, 3letá standardní doba studia, dvouoborové studium)
  6. Akreditační materiály a stanoviska Studijní komise na vlastní stránce
 4. Vyhlášení přijímacího řízení na dodatečně vypsané bakalářské i navazující magisterské studium obor Dějiny antické civilizace
  1. Průvodní dopis děkanky fakulty
  2. Podmínky přijímacího řízení na FF UK pro akademický rok 2014/2015 pro obor Dějiny antické civilizace
 5. Rozšíření Vědecké rady FF UK
  1. Průvodní dopis děkanky fakulty
  2. doc. RNDr. Petr Bob, Ph.D – životopis a bibliografie
  3. doc. PhDr. Dušan Lužný, Dr. – životopis a bibliografie
  4. Doc. Martin Cajthaml, Dr. phil. – životopis a bibliografie
  5. doc. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D. – životopisbibliografie
  6. prof. Jan Klápště, CSc. – životopisbibliografie
 6. Kolegium děkana
 7. Koncepční grémium děkana
  1. Průvodní dopis děkanky fakulty
  2. Role koncepčního grémia
  3. Souhrn kritických názorů nebo návrhů na změny akreditačního procesu
 8. Hodnocení Ph.D. studia
  1. Průvodní dopis děkanky fakulty
  2. Zhodnocení kreditního systému v doktorském studiu na FF UK
 9. Výpůjční řád Knihovny FF UK
  1. Průvodní dopis děkanky fakulty
  2. Výpůjční řád Knihovny Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze
  3. Stanovisko Legislativní komise FF UK
 10. Výroční zpráva o činnosti Akademického senátu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze za kalendářní rok 2013
  1. Výroční zpráva o činnosti Akademického senátu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze za kalendářní rok 2013
  2. Příloha 1 – usnesení
  3. Příloha 2 – prezence
  4. Příloha 3 – zprávy komisí
 11. Různé

Jan Chromý