Minulá volební období

POZVÁNKA na 16. zasedání AS FF UK

Akademický senát FF UK

volební období
2012 – 2014 

senatff@ff.cuni.cz

 

Pozvánka na 16. zasedání AS FF UK

které se koná ve čtvrtek dne 12. prosince 201313,30 hodin v místnosti č. 104 / 1. patro hlavní budovy FF UK.

 1. Program zasedání

 2. Návrh zápisu 15. zasedání AS FF UK

 3. Akreditace

  1. Průvodní dopis děkana fakulty (bez Indologie)

  2. Průvodní dopis děkana fakulty (Indologie)

  3. Žádost o prodloužení akreditace SO Hispanistika v bakalářském SP Filologie (prezenční forma studia, 3letá standardní doba studia, jednooborové a dvouoborové studium)

  4. Žádost o prodloužení akreditace SO Hispanistika v navazujícím magisterském SP Filologie (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia, jednooborové a dvouoborové studium, s možností konat rigorózní řízení)

  5. Žádost o prodloužení akreditace SO Francouzská filologie v bakalářském SP Filologie (prezenční forma studia, 3letá standardní doba studia, jednooborové a dvouoborové studium)

  6. Žádost o prodloužení akreditace SO Francouzská filologie v navazujícím magisterském SP Filologie (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia, jednooborové a dvouoborové studium, s možností konat rigorózní řízení)

  7. Žádost o prodloužení akreditace SO Japonská studia v bakalářském SP Filologie (prezenční forma studia, 3letá standardní doba studia, jednooborové studium)

  8. Žádost o prodloužení akreditace SO Indologie v bakalářském SP Filologie (prezenční forma studia, 3letá standardní doba studia, dvouoborové studium) na dostudování stávajících studentů

  9. Žádost o prodloužení akreditaceSO Indologie v navazujícím magisterském SP Filologie (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia, dvouoborové studium, s možností konat rigorózní řízení) na dostudování stávajících studentů

  10. Akreditační materiály na vlastní stránce

 4. Návrh výše doktorandských stipendií pro měsíce leden až září roku 2014

 5. Příděl do fondu z hospodářského výsledku roku 2012

  1. Průvodní dopis děkana fakulty

  2. Tabulková příloha

  3. Stanovisko Hospodářské komise FF UK

 6. Obecná pravidla pro vytváření návrhu rozdělení institucionální podpory přidělované Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze na jednotlivé PRVOUK, resp. části PRVOUK uskutečňované na fakultě

  1. Pruvodní dopis děkana fakulty

  2. Návrh Obecných pravidel

  3. Stanovisko Hospodářské komise FF UK

 7. Různé

Jan Chromý