Minulá volební období

POZVÁNKA na 11. zasedání AS FF UK

Akademický senát FF UK

volební období
2012 – 2014 

senatff@ff.cuni.cz

 

Pozvánka na 11. zasedání AS FF UK

které se koná ve čtvrtek dne 13. června 2013 v 13,30 hodin v místnosti č. 200 / 2. patro hlavní budovy FF UK.

 1. Program zasedání

 2. Návrh zápisu 10. zasedání AS FF UK

 3. Nominace uchazeče o post kandidáta na rektora

  1. Představení tezí prof. PhDr. Stanislava Štecha, CSc. a diskuse s ním

   1. Životopis a teze kandidáta na stránkách UK

  2. Představení tezí doc. PhDr. Michala Stehlíka, Ph.D. a diskuse s ním

   1. Životopis a teze kandidáta

  3. Představení tezí prof. MUDr. Tomáše Zimy, DrSc. a diskuse s ním

   1. Životopis a teze kandidáta na stránkách UK

  4. Nominace uchazeče o post kandidáta na rektora

 4. Akreditace

  1. Průvodní dopis děkana fakulty

  2. Žádost o prodloužení akreditace SO Finská studia v bakalářském SP Filologie (prezenční forma studia, 3letá standardní doba studia, dvouoborové studium)

  3. Žádost o rozšíření akreditace o SO Dějiny antické civilizace v bakalářském SP Historické vědy (prezenční forma studia, 3letá standardní doba studia, dvouoborové studium)

  4. Žádost o rozšíření akreditace o SO Dějiny antické civilizace v navazujícím magisterském SP Historické vědy (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia, jednooborové a dvouoborové studium)

  5. Žádost o prodloužení a rozšíření akreditace o dvouoborové studium SO Japonská studia v navazujícím magisterském SP Filologie (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia, jednooborové a dvouoborové studium)

  6. Akreditační materiály a stanoviska Studijní komise na vlastní stránce

 5. Výroční zpráva o činnosti FF UK za rok 2012

  1. Průvodní dopis děkana fakulty

  2. Výroční zpráva o činnosti FF UK za rok 2012

  3. Přílohy souhrnně v souboru .zip

 6. Výroční zpráva o hospodaření FF UK za rok 2012

  1. Průvodní dopis děkana fakulty

  2. Stanovisko Hospodářské komise

  3. Výroční zpráva o hospodaření FF UK za rok 2012

  4. Tabulkové přílohy

 7. Různé

Jan Chromý