Minulá volební období

POZVÁNKA na 10. zasedání AS FF UK

Akademický senát FF UK

volební období
2012 – 2014 

senatff@ff.cuni.cz

 

Pozvánka na 10. zasedání AS FF UK

které se koná ve čtvrtek dne 9. května 2013 v 13,30 hodin v místnosti č. 104 / 1. patro hlavní budovy FF UK.

 1. Program zasedání

 2. Návrh zápisu 9. zasedání AS FF UK

 3. Akreditace

  1. Průvodní dopisy děkana fakulty – 1., 2., 3.

  2. Žádost o prodloužení akreditace SO Informační studia a knihovnictví v bakalářském SP Informační studia a knihovnictví (prezenční a kombinovaná forma studia, 3letá standardní doba studia, jednooborové studium)

  3. Žádost o rozšíření akreditace o SO Egyptologie v navazujícím magisterském SP Historické vědy (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia, dvouoborové studium)

  4. Žádost o rozšíření akreditace o SO Hebraistika v navazujícím magisterském SP Filologie (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia, jednooborové a dvouoborové studium)

  5. Žádost o rozšíření akreditace o SO Germánské jazyky v doktorském SP Filologie (prezenční a kombinovaná forma studia, 3-4letá standardní doba studia)

  6. Žádost o rozšíření akreditace o SO Germánské literatury v doktorském SP Filologie (prezenční a kombinovaná forma studia, 3-4letá standardní doba studia)

  7. Žádost o prodloužení akreditace SO Sinologie v bakalářském SP Filologie (prezenční forma studia, 3letá standardní doba studia, dvouoborové studium)

  8. Žádost o prodloužení akreditace SO Fonetika v bakalářském SP Filologie (prezenční forma studia, 3letá standardní doba studia, dvouoborové studium)

  9. Žádost o prodloužení akreditace SO Fonetika v navazujícím magisterském SP Filologie (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia, dvouoborové studium)

  10. Žádost o prodloužení akreditace SO Germánské jazyky a literatury v doktorském SP Filologie (prezenční a kombinovaná forma studia, 3letá standardní doba studia) na dostudování stávajících studentů

  11. Akreditační materiály a stanoviska Studijní komise na vlastní stránce

 4. Rozpor vůči zprávě zpravodaje o akreditaci japanologie

  1. Text rozporu

  2. Rozporovaná zpráva doc. Chlupa

 5. Situace oboru romistika a možnost osamostatnění romistického pracoviště

 6. Vyhlášení volby děkana

 7. Volba nového člena VR

  1. Průvodní dopis děkana fakulty

  2. Životopis Doc. PhDr. Tomáše Nejeschleba Ph.D.

  3. Bibliografie Doc. PhDr. Tomáše Nejeschleba Ph.D.

 8. Návrh výše doktorských stipendií ve třetím čtvrtletí roku 2013

 9. Výroční zpráva o hospodaření FF UK za rok 2012

  1. Průvodní dopis děkana fakulty

  2. Stanovisko Hospodářské komise

  3. Výroční zpráva o hospodaření FF UK za rok 2012

 10. Výroční zpráva o činnosti FF UK za rok 2012

  1. Průvodní dopis děkana fakulty

  2. Výroční zpráva o činnosti FF UK za rok 2012

  3. Přílohy souhrnně v souboru .zip

 11. Návrh změny vnitřních předpisů UK

  1. Podkladové materiály na stránkách AS UK

 12. Různé

Jan Chromý