Minulá volební období

Akreditační materiály na 8. zasedání AS FF UK

Akademický senát FF UK

volební období
2012 – 2014 

senatff@ff.cuni.cz

 

  1. Návrh na prodloužení akreditací na dostudování u pětiletých magisterských oborů

  2. Návrh na prodloužení akreditace pro doktorské studium kulturologie na dostudování

  3. Žádost o prodloužení akreditace SO Historie – evropská studia v bakalářském SP Historické vědy (prezenční forma studia, 3letá standardní doba studia, jednooborové a dvouoborové studium)

    • Studijní komise FF UK tento materiál doporučila k dalšímu projednání

Poznámka:

Materiály k akreditacím jsou z důvodu ochrany duševního vlastnictví jejich autorů k dispozici pouze na sekretariátu AS FF UK v  tištěné podobě nebo v zaheslovaném archivu. Heslo k otevření archivu vydává předsednictvo AS FF UK senátorům emailem.