Minulá volební období

Akreditační materiály na 3. zasedání AS FF UK

Akademický senát FF UK

volební období
2012 – 2014 

senatff@ff.cuni.cz

 

 1. Žádost o rozšíření akreditace navazujícího magisterského SP Filologie o SO Jihovýchodoevropská studia (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia, dvouoborové studium)

  1. Materiál studijní komise doporučila k dalšímu projednání.

 2. Žádost o prodloužení akreditace SO Jihovýchodoevropská studia v navazujícím magisterském SP Filologie (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia, jednooborové studium)

  1. Materiál studijní komise doporučila k dalšímu projednání.

 3. Žádost o prodloužení akreditace SO Východoevropská studia v navazujícím magisterském SP Filologie (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia, jednooborové studium)

  1. Materiál studijní komise doporučila k dalšímu projednání.

 4. Žádost o prodloužení akreditace SO Východoevropská studia v navazujícím magisterském SP Filologie (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia, dvouoborové studium)

  1. Materiál studijní komise doporučila k dalšímu projednání.

 5. Žádost o prodloužení akreditace SO Informační věda v doktorském SP Informační studia a knihovnictví (prezenční a kombinovaná forma studia, 3letá standardní doba studia)

  1. Materiál studijní komise doporučila k dalšímu projednání.

 6. Žádost o rozšíření akreditace navazujícího magisterského SP Filologie o SO Arabistika (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia, jednooborové a dvouoborové studium) (1)

  1. Materiál studijní komise doporučila k dalšímu projednání.

 7. Žádost o rozšíření akreditace navazujícího magisterského SP Filologie o SO Finská filologie (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia, dvouoborové studium) (2)

  1. Materiál studijní komise doporučila k dalšímu projednání.

 8. Žádost o rozšíření akreditace navazujícího magisterského SP Filologie o SO Čeština jako cizí jazyk (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia, jednooborové a dvouoborové studium) (3)

  1. Materiál nebyl Studijní komisí doporučen k dalšímu projednání. Na říjnové zasedání není předložen.

Poznámka:

Materiály k akreditacím jsou z důvodu ochrany duševního vlastnictví jejich autorů k dispozici pouze na sekretariátu AS FF UK v  tištěné podobě nebo v zaheslovaném archivu. Heslo k otevření archivu vydává předsednictvo AS FF UK senátorům emailem.

Pokud ve výše uvedeném seznamu není akreditační žádost zároveň odkazem na soubor, soubor obsahující tuto akreditační žádost je shodný s nejbližším výše odkazovaným souborem.

Poznámky


1

Materiál byl předsednictvu zaslán jménem předsedkyně Studijní komise fakulty dne 18.9.

2

Materiál byl předsednictvu zaslán jménem předsedkyně Studijní komise fakulty dne 18.9.

3

Materiál předložil PAS k projednání děkan fakulty dne 21.9.2012