Minulá volební období

Akreditační materiály na 21. zasedání AS FF UK

Akademický senát FF UK

volební období
2012 – 2014 

senatff@ff.cuni.cz

 

Akreditační materiály k projednání na 21. zasedání AS FF UK

 1. Žádost o prodloužení akreditace bakalářského SP Filologie se SO Iberoamerická kultura (prezenční forma studia, 3letá standardní doba studia, jednooborové studium) na dostudování stávajících studentů.
  1. Stanovisko Studijní komise
 2. Žádost o prodloužení akreditace jednooborového studia a rozšíření akreditace o dvouoborové studium SO Andragogika a personální řízení v navazujícím magisterském SP Pedagogika (prezenční forma studia, ěletá standardní doba studia, jednooborové a dvouoborové studium
  1. Materiál v zaheslovaném archivu .zip
  2. Zpráva Studijní komise
  3. Vyjádření vedoucí KANPR ke zprávě Studijní komise
  4. Posudky závěrečných prací v zaheslovaném archivu .zip (heslo je totéž jako u archivu v bodu 2a)
  5. Stanovisko Studijní komise

 

Poznámka:

Materiály k akreditacím jsou z důvodu ochrany duševního vlastnictví jejich autorů k dispozici pouze na sekretariátu AS FF UK v tištěné podobě nebo v zaheslovaném archivu. Heslo k otevření archivu vydává předsednictvo AS FF UK senátorům emailem.