Minulá volební období

Akreditační materiály na 20. zasedání AS FF UK

Akademický senát FF UK

volební období
2012 – 2014 

senatff@ff.cuni.cz

 

Akreditační materiály k projednání na 20. zasedání AS FF UK

  1. Žádost o prodloužení akreditace bakalářského SP Filologie se SO Nizozemský jazyk a literatura (prezenční forma studia, 3letá standardní doba studia, jednooborové a dvouoborové studium).
    1. Zpráva studijní komise
    2. Akreditační materiál v zaheslovaném archivu .zip

Poznámka:

Materiály k akreditacím jsou z důvodu ochrany duševního vlastnictví jejich autorů k dispozici pouze na sekretariátu AS FF UK v tištěné podobě nebo v zaheslovaném archivu. Heslo k otevření archivu vydává předsednictvo AS FF UK senátorům emailem.