Minulá volební období

Akreditační materiály na 18. zasedání AS FF UK

Akademický senát FF UK

volební období
2012 – 2014 

senatff@ff.cuni.cz

 

Akreditační materiály k projednání na 18. zasedání AS FF UK

  1. Žádost o rozšíření akreditace navazujícího magisterského SP Historické vědy o SO Židovská studia (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia, dvouoborové studium, s možností konat rigorózní řízení.
    1. Materiál v zaheslovaném archivu
    2. Zpráva studijní komise
  2. Žádost o prodloužení akreditace SO Etnologie se specializací indonesistika v bakalářském SP Historické vědy (prezenční forma studia, 3letá standardní doba studia, jednooborové studium) na dostudování stávajících studentů.

Poznámka:

Materiály k akreditacím jsou z důvodu ochrany duševního vlastnictví jejich autorů k dispozici pouze na sekretariátu AS FF UK v tištěné podobě nebo v zaheslovaném archivu. Heslo k otevření archivu vydává předsednictvo AS FF UK senátorům emailem.