Minulá volební období

Akreditační materiály na 16. zasedání AS FF UK

Akademický senát FF UK

volební období
2012 – 2014 

senatff@ff.cuni.cz

 

Akreditační materiály k projednání na 16. zasedání AS FF UK

 1. Žádost o prodloužení akreditace SO Japonská studia v bakalářském SP Filologie (prezenční forma studia, 3letá standardní doba studia, jednooborové studium)

  1. Zpráva Studijní komise

  2. Stanovisko Studijní komise

 2. Žádost o prodloužení akreditace SO Hispanistika v bakalářském SP Filologie (prezenční forma studia, 3letá standardní doba studia, jednooborové a dvouoborové studium)

  1. Zpráva Studijní komise

  2. Stanovisko Studijní komise

 3. Žádost o prodloužení akreditace SO Hispanistika v navazujícím magisterském SP Filologie (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia, jednooborové a dvouoborové studium, s možností konat rigorózní řízení)

  1. Zpráva Studijní komise

  2. Stanovisko Studijní komise

 4. Žádost o prodloužení akreditace SO Francouzská filologie v bakalářském SP Filologie (prezenční forma studia, 3letá standardní doba studia, jednooborové a dvouoborové studium)

  1. Zpráva Studijní komise

  2. Stanovisko Studijní komise

 5. Žádost o prodloužení akreditace SO Francouzská filologie v navazujícím magisterském SP Filologie (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia, jednooborové a dvouoborové studium, s možností konat rigorózní řízení)

  1. Zpráva Studijní komise

  2. Stanovisko Studijní komise

 6. Akreditační žádosti z předchozích bodů v zaheslovaném archivu .zip

 7. Žádost o prodloužení akreditace SO Indologie v bakalářském SP Filologie (prezenční forma studia, 3letá standardní doba studia, dvouoborové studium) na dostudování stávajících studentů

 8. Žádost o prodloužení akreditace SO Indologie v navazujícím magisterském SP Filologie (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia, dvouoborové studium, s možností konat rigorózní řízení) na dostudování stávajících studentů

 9. Stanovisko SK k předchozím dvěma žádostem

Poznámka:

Materiály k akreditacím jsou z důvodu ochrany duševního vlastnictví jejich autorů k dispozici pouze na sekretariátu AS FF UK v  tištěné podobě nebo v zaheslovaném archivu. Heslo k otevření archivu vydává předsednictvo AS FF UK senátorům emailem.