Minulá volební období

Akreditační materiály na 14. zasedání AS FF UK

Akademický senát FF UK

volební období
2012 – 2014 

senatff@ff.cuni.cz

 

Akreditační materiály k projednání na 14. zasedání AS FF UK

  1. Žádost o rozšíření akreditace o SO Srovnávací jazykověda v bakalářském SP Filologie (prezenční forma studia, 3letá standardní doba studia, dvouoborové studium)

    1. Zpráva Studijní komise

    2. Stanovisko Studijní komise

    3. Akreditační materiál v zaheslovaném souboru .zip

Poznámka:

Materiály k akreditacím jsou z důvodu ochrany duševního vlastnictví jejich autorů k dispozici pouze na sekretariátu AS FF UK v  tištěné podobě nebo v zaheslovaném archivu. Heslo k otevření archivu vydává předsednictvo AS FF UK senátorům emailem.