Minulá volební období

Akreditační materiály na 12. zasedání AS FF UK

Akademický senát FF UK

volební období
2012 – 2014 

senatff@ff.cuni.cz

 

Akreditační materiály k projednání na 12. zasedání AS FF UK

 1. Žádost o prodloužení akreditace SO Dánská studia, Norská studia, Švédská studia v bakalářském SP Filologie (prezenční forma studia, 3letá standardní doba studia, dvouoborové studium)

  1. Zpráva Studijní komise

  2. Stanovisko Studijní komise

 2. Žádost o prodloužení a rozšíření akreditace o dvouoborové studium SO Romistika v bakalářském SP Filologie (prezenční forma studia, 3letá standardní doba studia, jednooborové a dvouoborové studium)

  1. Zpráva Studijní komise

  2. Komentář pracovníků Semináře romistitky ÚJCA

  3. Stanovisko Studijní komise

 3. Žádost o prodloužení akreditace SO Estetika v navazujícím magisterském SP Obecná teorie a dějiny umění a kultury (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia, jednooborové a dvouoborové studium, s možností konat rigorózní řízení)

  1. Zpráva Studijní komise

  2. Stanovisko Studijní komise

 4. Žádost o prodloužení a rozšíření akreditace o dvouoborové studium SO Religionistika v navazujícím magisterském SP Filozofie (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia, jednooborové a dvouoborové studium)

  1. Zpráva Studijní komise

  2. Stanovisko Studijní komise

 5. Žádost o rozšíření akreditace o SO Ruský jazyk a literatura v navazujícím magisterském SP Filologie (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia, jednooborové studium, s možností konat rigorózní řízení)

  1. Zpráva Studijní komise

  2. Stanovisko Studijní komise

 6. Žádost o rozšíření akreditace o SO TEMA – Evropské společnosti: identita a vývoj/TEMA – European societies: identity and development/TEMA – Sociétés européennes: identité et développement v navazujícím magisterském SP Historické vědy/History/Les sciences historiques (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia, jednooborové studium, s možností konat rigorózní řízení, s výukou v českém/anglickém/francouzském jazyce)

  1. Stanovisko Studijní komise

 7. Akreditační materiály v zaheslovaném souboru .zip

Poznámka:

Materiály k akreditacím jsou z důvodu ochrany duševního vlastnictví jejich autorů k dispozici pouze na sekretariátu AS FF UK v  tištěné podobě nebo v zaheslovaném archivu. Heslo k otevření archivu vydává předsednictvo AS FF UK senátorům emailem.