Minulá volební období

Akreditační materiály na 11. zasedání AS FF UK

Akademický senát FF UK

volební období
2012 – 2014 

senatff@ff.cuni.cz

 

Akreditační materiály k projednání na 11. zasedání AS FF UK

 1. Žádost o prodloužení akreditace SO Finská studia v bakalářském SP Filologie (prezenční forma studia, 3letá standardní doba studia, dvouoborové studium)

  1. Zpráva Studijní komise

 2. Žádost o rozšíření akreditace o SO Dějiny antické civilizace v bakalářském SP Historické vědy (prezenční forma studia, 3letá standardní doba studia, dvouoborové studium)

  1. Zpráva Studijní komise (společná pro body 2. a 3.)

 3. Žádost o rozšíření akreditace o SO Dějiny antické civilizace v navazujícím magisterském SP Historické vědy (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia, jednooborové a dvouoborové studium)

  1. Zpráva Studijní komise (společná pro body 2. a 3.)

 4. Žádost o prodloužení a rozšíření akreditace o dvouoborové studium SO Japonská studia v navazujícím magisterském SP Filologie (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia, jednooborové a dvouoborové studium)

  1. Zpráva Studijní komise

 5. Akreditační materiály v zaheslovaném souboru .zip

 6. Stanoviska Studijní komise ke všem bodům

Poznámka:

Materiály k akreditacím jsou z důvodu ochrany duševního vlastnictví jejich autorů k dispozici pouze na sekretariátu AS FF UK v  tištěné podobě nebo v zaheslovaném archivu. Heslo k otevření archivu vydává předsednictvo AS FF UK senátorům emailem.