Minulá volební období

Akreditační materiály na 10. zasedání AS FF UK

Akademický senát FF UK

volební období
2012 – 2014 

senatff@ff.cuni.cz

 

Akreditační materiály k projednání na 10. zasedání AS FF UK

 1. Žádost o prodloužení akreditace SO Informační studia a knihovnictví v bakalářském SP Informační studia a knihovnictví (prezenční a kombinovaná forma studia, 3letá standardní doba studia, jednooborové studium)

  1. Zpráva Studijní komise

 2. Žádost o rozšíření akreditace o SO Egyptologie v navazujícím magisterském SP Historické vědy (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia, dvouoborové studium)

  1. Zpráva Studijní komise

 3. Žádost o rozšíření akreditace o SO Hebraistika v navazujícím magisterském SP Filologie (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia, jednooborové a dvouoborové studium)

  1. Zpráva Studijní komise

 4. Žádost o rozšíření akreditace o SO Germánské jazyky v doktorském SP Filologie (prezenční a kombinovaná forma studia, 3-4letá standardní doba studia)

 5. Žádost o rozšíření akreditace o SO Germánské literatury v doktorském SP Filologie (prezenční a kombinovaná forma studia, 3-4letá standardní doba studia)

 6. Stanoviska SK k bodům 1 až 5

 7. Žádost o prodloužení akreditace SO Sinologie v bakalářském SP Filologie (prezenční forma studia, 3letá standardní doba studia, dvouoborové studium)

  1. Zpráva Studijní komise

 8. Žádost o prodloužení akreditace SO Fonetika v bakalářském SP Filologie (prezenční forma studia, 3letá standardní doba studia, dvouoborové studium)

  1. Zpráva Studijní komise

 9. Žádost o prodloužení akreditace SO Fonetika v navazujícím magisterském SP Filologie (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia, dvouoborové studium)

  1. Zpráva Studijní komise

 10. Stanoviska SK k bodům 7 až 9

 11. Žádost o prodloužení akreditace SO Germánské jazyky a literatury v doktorském SP Filologie (prezenční a kombinovaná forma studia, 3letá standardní doba studia) na dostudování stávajících studentů

 12. Akreditační materiály v zaheslovaném souboru .zip

Poznámka:

Materiály k akreditacím jsou z důvodu ochrany duševního vlastnictví jejich autorů k dispozici pouze na sekretariátu AS FF UK v  tištěné podobě nebo v zaheslovaném archivu. Heslo k otevření archivu vydává předsednictvo AS FF UK senátorům emailem.