Minulá volební období

POZVÁNKA na 6. zasedání AS FF UK

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

Pozvánka na 6. zasedání AS FF UK

které se koná ve čtvrtek dne 13. ledna 2011 v 13,30 hodin v místnosti č. 104 / 1. patro hlavní budovy FF UK.

Navrhovaný program:

 1. Schválení programu zasedání

 2. Projednání návrhu zápisu 5. zasedání AS FF UK

 3. Schválení harmonogramu zasedání AS FF UK v první polovině roku 2011

 4. Projednání akreditačních materiálů

  1. Průvodní dopis děkana fakulty

  2. Stanovisko studijní komise FF UK

  3. Žádost o rozšíření akreditace navazujícího magisterského SP Obecná teorie a dějiny umění a kultury o SO Kulturologie (prezenční, jednooborové studium)

 5. Projednání návrhu na rozdělení Ústavu slavistických a východoevropských studií FF UK

  1. Průvodní dopis děkana fakulty

  2. Důvodová zpráva

 6. Volba nového zástupce AS FF UK v zahraniční komisi FF UK

 7. Různé

Poznámka:

Materiály pro senátory jsou také k dispozici na veřejných webových stránkách AS FF UK s výjimkou materiálů k akreditacím, které jsou z důvodu ochrany duševního vlastnictví jejich autorů k dispozici pouze na sekretariátu AS FF UK v tištěné podobě nebo v zaheslovaném archivu. Heslo k otevření archivu vydává předsednictvo AS FF UK senátorům emailem.

Jan Chromý