Minulá volební období

POZVÁNKA na 5. zasedání AS FF UK

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

Pozvánka na 5. zasedání AS FF UK

které se koná ve čtvrtek dne 9. prosince 2010 v 13,30 hodin v místnosti č. 104 / 1. patro hlavní budovy FF UK.

Navrhovaný program:

 1. Schválení programu zasedání

 2. Projednání návrhu zápisu 4. zasedání AS FF UK

 3. Projednání akreditačních materiálů

  1. Průvodní dopis děkana fakulty

  2. Stanovisko studijní komise FF UK

  3. Žádost o prodloužení SO Filozofie v bakalářském SP Filozofie (prezenční forma studia, 3letá standardní doba studia, jednooborové studium)

  4. Žádost o rozšíření navazujícího magisterského SP Filologie o SO Turkologie (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia, dvouoborové studium)

  5. Žádosti ve formátu .zip

 4. Projednání výše stipendií za vynikající studijní výsledky

 5. Různé

Poznámka:

Materiály pro senátory jsou také k dispozici na veřejných webových stránkách AS FF UK s výjimkou materiálů k akreditacím, které jsou z důvodu ochrany duševního vlastnictví jejich autorů k dispozici pouze na sekretariátu AS FF UK v tištěné podobě nebo v zaheslovaném archivu. Heslo k otevření archivu vydává předsednictvo AS FF UK senátorům emailem.

Jan Chromý