Minulá volební období

POZVÁNKA na 18. zasedání AS FF UK

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

Pozvánka na 18. zasedání AS FF UK

které se koná ve čtvrtek dne 8. března 2012 v 13,30 hodin v místnosti č. 104 / 1. patro hlavní budovy FF UK.

Navrhovaný program:

 1. Program zasedání

 2. Návrh zápisu z 17. zasedání AS FF UK

 3. Návrh na obory dodatečně vypisované pro přijímací řízení v ak. roce 2012/2013

  1. Průvodní dopis děkana fakulty

  2. Stanovisko Studijní komise

  3. Seznam dodatečně vypisovaných oborů

 4. Návrh výše stipendií ve druhém čtvrtletí roku 2012

 5. Výroční zpráva o činnosti AS FF UK za rok 2011

  1. Text Výroční zprávy o činnosti AS FF UK za rok 2011

  2. Příloha 1 – soupis usnesení

  3. Příloha 2 – účast na zasedáních

  4. Příloha 3 – zprávy komisí

 6. Oznámení o vyhlášení voleb

  1. Výzva akademické obci

  2. Zápis z 1. jednání volební komise

 7. Různé

Jan Chromý