Minulá volební období

POZVÁNKA na 17. zasedání AS FF UK

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

Pozvánka na 17. zasedání AS FF UK

které se koná ve čtvrtek dne 9. února 2012 v 13,30 hodin v místnosti č. 104 / 1. patro hlavní budovy FF UK.

Navrhovaný program:

 1. Program zasedání

 2. Návrh zápisu z 16. zasedání AS FF UK

 3. Vyhlášení voleb do AS FF UK na volební období 2012-2014

 4. Nominace zástupce AS FF UK do pracovní skupiny pro přípravu nových medailí

 5. Vývoj ve věci reformy vysokých škol

  1. Informatorium

  2. Rezoluce akademické obce UK

  3. Mimořádné zasedání AS v týdnu 27. 2. – 2. 3. 2012

 6. Různé

Jan Chromý