Minulá volební období

POZVÁNKA na 16. zasedání AS FF UK

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

Pozvánka na 16. zasedání AS FF UK

které se koná ve čtvrtek dne 12. ledna 2012 v 13,30 hodin v místnosti č. 104 / 1. patro hlavní budovy FF UK.

Navrhovaný program:

 1. Program zasedání

 2. Návrh zápisu z 15. zasedání AS FF UK

 3. Novela disciplinárního řádu FF UK

  1. Průvodní dopis děkana fakulty

  2. Stanovisko legislativní komise FF UK

  3. Platné znění Disciplinárního řádu FF UK

  4. Navrhované znění Disciplinárního řádu FF UK

  5. Navrhované znění Disciplinárního řádu FF UK s vyznačením změn oproti platnému znění

 4. Informace o postupu v systému podpory vědy PRVOUK

 5. Různé

Jan Chromý