Minulá volební období

POZVÁNKA na 13. zasedání AS FF UK

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

Pozvánka na 13. zasedání AS FF UK

které se koná ve čtvrtek dne 13. října 2011 v 13,30 hodin v místnosti č. 104 / 1. patro hlavní budovy FF UK.

Navrhovaný program:

 1. Program zasedání

 2. Návrh zápisu z 12. zasedání AS FF UK

 3. Akreditačních materiály

  1. Průvodní dopis děkana fakulty

  2. Stanovisko studijní komise FF UK

  3. Zápis z jednání studijní komise FF UK

  4. Žádost o prodloužení akreditace SO Kulturologie v bakalářském SP Obecná teorie a dějiny umění a kultury (prezenční forma studia, 3letá standardní doba studia, jednooborové studium)

  5. Žádost o rozšíření akreditace bakalářského SP Filologie o SO Obecná lingvistika (prezenční forma studia, 3letá standardní doba studia, dvouooborové studium)

  6. Žádost o rozšíření akreditace navazujícího magisterského SP Filologie o SO Obecná lingvistika (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia, dvouoborové studium)

  7. Žádost o prodloužení platnosti akreditace SO Obecná jazykověda v bakalářském SP Filologie (prezenční forma studia, 3letá standardní doba studia, dvouoborové studium)

  8. Žádosti ve formátu .zip

 4. Aktualizace dlouhodobého záměru FF UK na akademický rok 2011/2012

  1. Průvodní dopis děkana fakulty

  2. Aktualizace dlouhodobého záměru FF UK na akademický rok 2011/2012

 5. Různé

Poznámka:

Materiály pro senátory jsou také k dispozici na veřejných webových stránkách AS FF UK s výjimkou materiálů k akreditacím, které jsou z důvodu ochrany duševního vlastnictví jejich autorů k dispozici pouze na sekretariátu AS FF UK v tištěné podobě nebo v zaheslovaném archivu. Heslo k otevření archivu vydává předsednictvo AS FF UK senátorům emailem.

Jan Chromý