Minulá volební období

POZVÁNKA na 11. zasedání AS FF UK

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

Pozvánka na 11. zasedání AS FF UK

které se koná ve čtvrtek dne 9. června 2011 v 13,30 hodin v místnosti č. 104 / 1. patro hlavní budovy FF UK.

Navrhovaný program:

 1. Program zasedání

 2. Návrh zápisu 10. zasedání AS FF UK

 3. Akreditační materiály

  1. Průvodní dopis děkana fakulty

  2. Stanovisko studijní komise FF UK

  3. Zápis z jednání studijní komise FF UK

  4. Žádost o rozšíření akreditace navazujícího magisterského SP Filologie o SO Italianistika (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia, jednooborové a dvouoborové studium)

  5. Žádost o rozšíření akreditace navazujícího magisterského SP Psychologie o SO Psychologie (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia, jednooborové studium)

  6. Žádost o rozšíření akreditace bakalářského SP Historické vědy o SO Veřejná správa a spisová služba (prezenční forma studia, 3letá standardní doba studia, jednooborové studium)

  7. Akreditační žádosti ve formě .zip

 4. Dlouhodobý záměr FF UK na léta 2011-2021

  1. Průvodní dopis děkana fakulty

  2. Dlouhodobý záměr FF UK na léta 2011 – 2021

 5. Výše doktorských stipendií ve třetím čtvrtletí roku 2011

 6. Různé

Poznámka:

Materiály pro senátory jsou také k dispozici na veřejných webových stránkách AS FF UK s výjimkou materiálů k akreditacím, které jsou z důvodu ochrany duševního vlastnictví jejich autorů k dispozici pouze na sekretariátu AS FF UK v tištěné podobě nebo v zaheslovaném archivu. Heslo k otevření archivu vydává předsednictvo AS FF UK senátorům emailem.

Jan Chromý