Minulá volební období

POZVÁNKA na 1. zasedání AS FF UK

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

Pozvánka na 1. zasedání AS FF UK

které se koná ve čtvrtek dne 10. června 2010 v 13,30 hodin v místnosti č. 104 / 1. patro hlavní budovy FF UK.

 

Navrhovaný program:

 1. Schválení programu zasedání

 2. Projednání návrhu zápisu z 22. zasedání AS FF UK – vzetí na vědomí

 3. Projednání akreditačních materiálů

  1. Průvodní dopisy děkana fakulty: 1. část, 2. část

  2. Stanovisko studijní komise FF UK

  3. Žádost o prodloužení akreditace SO Angličtina pro mezikulturní komunikaci v bakalářském SP Překladatelství a tlumočnictví (prezenční, dvouoborové studium)

  4. Žádost o prodloužení akreditace SO Francouzština pro mezikulturní komunikaci v bakalářském SP Překladatelství a tlumočnictví (prezenční, dvouoborové studium)

  5. Žádost o prodloužení akreditace SO Němčina pro mezikulturní komunikaci v bakalářském SP Překladatelství a tlumočnictví (prezenční, dvouoborové studium)

  6. Žádost o prodloužení akreditace SO Ruština pro mezikulturní komunikaci v bakalářském SP Překladatelství a tlumočnictví (prezenční, dvouoborové studium)

  7. Žádost o prodloužení akreditace SO Španělština pro mezikulturní komunikaci v bakalářském SP Překladatelství a tlumočnictví (prezenční, dvouoborové studium)

  8. Žádost o prodloužení akreditace SO Mezikulturní komunikace: čeština jako cizí jazyk – angličtina v bakalářském SP Překladatelství a tlumočnictví (prezenční, jednooborové studium)

  9. Žádost o prodloužení akreditace SO Mezikulturní komunikace: čeština jako cizí jazyk – francouzština v bakalářském SP Překladatelství a tlumočnictví (prezenční, jednooborové studium)

  10. Žádost o prodloužení akreditace SO Mezikulturní komunikace: čeština jako cizí jazyk – němčina v bakalářském SP Překladatelství a tlumočnictví (prezenční, jednooborové studium)

  11. Žádost o prodloužení akreditace SO Mezikulturní komunikace: čeština jako cizí jazyk – ruština v bakalářském SP Překladatelství a tlumočnictví (prezenční, jednooborové studium)

  12. Žádost o prodloužení akreditace SO Mezikulturní komunikace: čeština jako cizí jazyk – španělština v bakalářském SP Překladatelství a tlumočnictví (prezenční, jednooborové studium)

  13. Žádost o prodloužení akreditace SO Překladatelství: čeština – angličtina v navazujícím magisterském SP Překladatelství a tlumočnictví (prezenční, dvouoborové studium)

  14. Žádost o prodloužení akreditace SO Překladatelství: čeština – francouzština v navazujícím magisterském SP Překladatelství a tlumočnictví (prezenční, dvouoborové studium)

  15. Žádost o prodloužení akreditace SO Překladatelství: čeština – němčina v navazujícím magisterském SP Překladatelství a tlumočnictví (prezenční, dvouoborové studium)

  16. Žádost o prodloužení akreditace SO Překladatelství: čeština – ruština v navazujícím magisterském SP Překladatelství a tlumočnictví (prezenční, dvouoborové studium)

  17. Žádost o prodloužení akreditace SO Překladatelství: čeština – španělština v navazujícím magisterském SP Překladatelství a tlumočnictví (prezenční, dvouoborové studium)

  18. Žádost o prodloužení akreditace SO Tlumočnictví: čeština – angličtina v navazujícím magisterském SP Překladatelství a tlumočnictví (prezenční, dvouoborové studium)

  19. Žádost o prodloužení akreditace SO Tlumočnictví: čeština – francouzština v navazujícím magisterském SP Překladatelství a tlumočnictví (prezenční, dvouoborové studium)

  20. Žádost o prodloužení akreditace SO Tlumočnictví: čeština – němčina v navazujícím magisterském SP Překladatelství a tlumočnictví (prezenční, dvouoborové studium)

  21. Žádost o prodloužení akreditace SO Tlumočnictví: čeština – ruština v navazujícím magisterském SP Překladatelství a tlumočnictví (prezenční, dvouoborové studium)

  22. Žádost o prodloužení akreditace SO Tlumočnictví: čeština – španělština v navazujícím magisterském SP Překladatelství a tlumočnictví (prezenční, dvouoborové studium)

  23. Žádost o prodloužení akreditace bakalářského SO Středoevropská studia v bakalářském SP Filologie (prezenční, jednooborové i dvouoborové studium)

  24. Žádost o prodloužení akreditace bakalářského SO Historie v bakalářském SP Historické vědy (prezenční, jednooborové studium)

  25. Žádost o rozšíření akreditace bakalářského SP Historické vědy o SO Historie (prezenční, dvouoborové studium)

  26. Žádost o prodloužení platnosti akreditace pětiletého magisterského studijního oboru Romistika (prezenční, dvouoborové studium) na dostudování do 31.12.2012

 4. Volba předsedy a předsednictva AS FF UK

 5. Projednání návrhů na předsedy komisí FF UK

  1. Průvodní dopis děkana fakulty

  2. Návrhy na předsedy komisí FF UK

 6. Volba členů komisí delegovaných AS FF UK

 7. Schválení harmonogramu zasedání AS FF UK na zimní semestr akademického roku 2010/2011

 8. Různé

Poznámka:

Materiály pro senátory jsou také k dispozici na veřejných webových stránkách AS FF UK s výjimkou materiálů k akreditacím, které jsou z důvodu ochrany duševního vlastnictví jejich autorů k dispozici pouze na sekretariátu AS FF UK v tištěné podobě nebo na uzavřených webových stránkách AS FF UK přístupných pouze členům senátu. Pro vstup na tyto uzavřené stránky je třeba zadat platný login do domény Jinonice a příslušné heslo.

Vzhledem k tomu, že žádosti jsou seskupeny do několika málo souborů, seznam obsahuje odkazy na tyto soubory pouze u posledních žádostí obsažených v daném souboru.

Petr Christov