Minulá volební období

Zápis z 3. zasedání volební komise

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

Zápis ze 3. zasedání volební komise dne 15. 4. 2010

Přítomní: Jakub Drbohlav, Anna Maľová, Martin Pehal, Martin Pšenička, Jaroslav Valkoun, Šimon Svěrák, Alena Fidlerová

  1. Volební lístky vhozené do volební urny kurie jiné, než ta k níž příslušejí kandidáti, budou započítány jako platné (3–1–3).

  2. Volební komise zkontrolovala a potvrdila správnost výsledků voleb do akademické kurie senátu FF UK (7–0–0).

  3. Volební komise zkontrolovala a potvrdila správnost výsledků voleb do studentské kurie senátu FF UK (7-0-0).

Komise dále doporučuje:

  1. Zakoupit pro příští volby plastové volební urny.

  2. Navýšit počet členů volební komise alespoň na deset členů. V budově FF na Palachově náměstí by mělo být volební místo po celou dobu voleb.

  3. Vypracovat jednotný formulář pro přihlašování kandidátů.

Zapsal: Martin Pehal

Kontroloval: Jaroslav Valkoun, předseda volební komise

Zápis ke stažení ve formátu .pdf