Minulá volební období

Zápis z 2. zasedání volební komise

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

Zápis ze schůze volební komise dne 1. 4. 2010

Přítomni: Alena Fidlerová, Anna Maľová, Martin Pšenička, Jaroslav Valkoun

Omluveni: Jakub Drbohlav, Martin Pehal, Šimon Svěrák

  1. Komise vyřadila kandidátní listinu jednoho z kandidátů, protože byla komisi doručena po stanoveném termínu.

  2. Komise konstatovala, že rozšířený seznam kandidátů, který bude v době voleb k dispozici volební komisi, se nepovažuje za předvolební agitaci.

  3. Komise se usnesla, že se 15. 4. 2010 v 17:00 sejde ke sčítání hlasů a vypracování protokolu, který bude neprodleně zveřejněn na úřední desce a na webových stránkách FF UK.

  4. Komise se usnesla, že každý student má jen jeden hlas bez ohledu na počet studovaných oborů.

Zapsala: Anna Maľová

Kontroloval: Jaroslav Valkoun, předseda volební komise

Zápis ke stažení ve formátu .doc