Minulá volební období

Zápis z 1. zasedání volební komise

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

Zápis z 1. zasedání volební komise dne 24. 2. 2010

Přítomní: Jakub Drbohlav, Alena Fidlerová, Anna Maľová, Martin Pehal, Martin Pšenička, Šimon Svěrák, Jaroslav Valkoun

 1. Volba předsedy a místopředsedy volební komise:

  1. předsedou zvolen Jaroslav Valkoun (6-0-1)

  2. místopředsedou zvolen Martin Pehal (6-0-1)

 2. Výzva akademické obci:

  1. 13. 4. volby na hl. budově (7-0-0)

  2. 14. 4. volby v Celetné (7-0-0)

  3. 15. 4. volby v Jinonicích (7-0-0)

  4. Doba voleb stanovena na 10:00-16:00 hodin (7-0-0)

  5. Výzva bude obsahovat doporučení dodání fotografie (6-0-1)

  6. Výzva bude obsahovat prosbu o dodání elektronické verze podkladů na adresu kol. Valkouna (7-0-0)

  7. Komise se rozhodla vyvěsit výzvu na vybrané nástěnky FF UK (7-0-0)

  8. Komise vyzvala kol. Zajíčka k zajištění obsahu webových stránek týkajících se informací o volbách (7-0-0)

  9. Výzva celkově schválena (7-0-0).

 3. Další zasedání volební komise proběhne 1. 4. od 17:30 hodin.

 4. Termín dodání volebních seznamů je, pokud možno, 1.4. 2010.

Zapsal: Samuel Zajíček

Kontroloval: Jaroslav Valkoun, předseda volební komise

Zápis ke stažení ve formátu .doc