Minulá volební období

Protokol o výsledku volby kandidáta na funkci děkana

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

VOLBA KANDIDÁTA NA FUNKCI DĚKANA NA FUNKČNÍ OBDOBÍ 2010–2013

Volební komise ve složení kol. Kovář, kol. Rubáš a kol. Zajíček konstatuje, že

  1. bylo vydáno 27 hlasovacích lístků;

  2. odevzdáno bylo 27 platných hlasovacích lístků;

  3. pro navrženého kandidáta dr. Michala Stehlíka se vyslovilo 24 hlasujících;

  4. nikdo nebyl proti;

  5. zdrželi se 3 hlasující.

Volební komise konstatuje, že navržený kandidát byl zvolen v prvním kole hlasování.

V Praze dne 12.11.2009

Kovář

Rubáš

Zajíček

Scan protokolu