Minulá volební období

POZVÁNKA – na předvolební zasedání AS FF

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

Pozvánka na předvolební zasedání AS FF UK

které se koná ve čtvrtek dne 5. listopadu 2009 v 13,30 hodin v místnosti č. 131, mezanin hlavní budovy FF UK.

Navrhovaný program:

  1. Schválení programu zasedání

  2. Projednání návrhu zápisu 14. zasedání AS FF UK

  3. Volba delegáta FF UK do RVŠ

  4. Různé

  5. Představení nominovaného kandidáta na děkana, PhDr. Michala Stehlíka, Ph.D

Poznámka:

Kromě bodu 5, který je dán VJŘ, je na programu ještě věcný bod 3, který bylo nutné zařadit z důvodů nastalé politické situace a časového harmonogramu zasedání AS UK a RVŠ. Řazení bodů 4 a 5 je nezvyklé proto, že na zasedání senátu bude bezprostředně navazovat setkání akademické obce fakulty s nominovaným kandidátem.

Samuel Zajíček