Minulá volební období

POZVÁNKA – na mimořádné zasedání AS FF UK

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

které se koná ve čtvrtek dne 10. července 2008 v 13,30 hodin v místnosti č. 116 / 1. patro hlavní budovy FF UK.

Navrhovaný program:

 1. Schválení programu zasedání

 2. Projednání návrhu zápisu z 21. zasedání AS FF UK – vzetí na vědomí

 3. Projednání Návrhu rozpočtu FF UK v roce 2008:

  1. Úvodní dopis a komentář děkana fakulty

  2. Text návrhu – přílohy: Rozpočet 2008 , Rozpočet Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze na rok 2008

  3. Doporučení hospodářské komise FF UK k předloženému návrhu

 4. Projednání a schválení harmonogramu zasedání AS FF UK v akademickém roce 2008/2009

 5. Různé

  Poznámka:

  Materiály pro senátory jsou také k dispozici na veřejných webových stránkách AS FF UK s výjimkou materiálů k akreditacím, které jsou z důvodu ochrany duševního vlastnictví jejich autorů k dispozici pouze na sekretariátu AS FF UK v tištěné podobě nebo na uzavřených webových stránkách AS FF UK přístupných pouze členům senátu. Pro vstup na tyto uzavřené stránky je třeba zadat platný login do domény Jinonice a příslušné heslo.

Petr Christov