Minulá volební období

POZVÁNKA – na 9. zasedání AS FF UK

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

které se koná ve čtvrtek dne 12. března 2009 v 13,30 hodin v místnosti č. 104 / 1. patro hlavní budovy FF UK.

Navrhovaný program:

 1. Schválení programu zasedání

 2. Projednání návrhu zápisu 8. zasedání AS FF UK

 3. Informace o aktivitě vyvíjené PAS FF UK v souvislosti s usnesením 50/6

 4. Projednání akreditačních materiálů

  1. Průvodní dopis děkana fakulty

  2. žádost o prodloužení akreditace SO Didaktika konkrétního jazyka v doktorském SP Filologie (prezenční, kombinované studium)

  3. žádost o prodloužení akreditace SO Germánské jazyky a literatury v doktorském SP Filologie (prezenční, kombinované studium)

  4. žádost o prodloužení akreditace SO Slovanská filologie se změnou názvu SO na Slovanské filologie v doktorském SP Filologie (prezenční, kombinované studium)

  5. žádost o prodloužení akreditace SO Andragogika v doktorském SP Pedagogika (prezenční, kombinované studium)

  6. žádost o prodloužení akreditace SO Východoevropská studia se specializací: rusistika, ukrajinistika, lettonistika, lithuanistika v bakalářském a navazujícím magisterském SP Filologie (prezenční, jednooborové studium)

  7. žádost o změnu názvu bakalářského a navazujícího magisterského SO Indologie (Indická studia) se specializací bengálština, hindština, sanskrt, tamilština na SO Indologie

 5. Doplňovací volba člena Inventarizační komise FF UK

 6. Návrh výše poplatků spojených se studiem na akad. rok 2009 – 2010

  1. Průvodní dopis děkana fakulty

  2. Návrh opatření děkana fakulty

 7. Informace o stavu SIS k únoru 2009

  1. Průvodní dopis děkana fakulty

  2. Zpráva o stavu SIS

 8. Různé

 

Poznámka:

Materiály pro senátory jsou také k dispozici na veřejných webových stránkách AS FF UK s výjimkou materiálů k akreditacím, které jsou z důvodu ochrany duševního vlastnictví jejich autorů k dispozici pouze na sekretariátu AS FF UK v tištěné podobě nebo na uzavřených webových stránkách AS FF UK přístupných pouze členům senátu. Pro vstup na tyto uzavřené stránky je třeba zadat platný login do domény Jinonice a příslušné heslo.

Petr Christov