Minulá volební období

POZVÁNKA – na 5. zasedání AS FF UK

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

které se koná ve čtvrtek dne 13. listopadu 2008 v 13,30 hodin v místnosti č. 104 / 1. patro hlavní budovy FF UK.

 

Navrhovaný program:

 1. Schválení programu zasedání

 2. Projednání návrhu zápisu 4. zasedání AS FF UK

 3. Vyjádření k návrhu jmenování Doc. JUDr. PhDr. Miroslava Mareše, Ph.D., členem Vědecké rady FF UK

  1. Průvodní dopis děkana fakulty

  2. Životopis Doc. JUDr. PhDr. Miroslava Mareše, Ph.D.

 4. Projednání akreditačních materiálů

  1. Průvodní dopis děkana fakulty

  2. Vyjádření studjní komise

  3. Žádost o prodloužení akreditace SO Romistika v navazujícím magisterském SP Filologie (prezenční, jednooborové studium)

  4. Žádost o rozšíření akreditace navazujícího magisterského SP Filologie o SO Romistika (prezenční, dvouoborové studium)

 5. Návrh na dodatečné vypsání oboru Překladatelství a tlumočnictví v přijímacím řízení na akad. rok 2009/2010

 6. Podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2009/2010 do doktorského studia

  1. Průvodní dopis děkana fakulty

  2. Podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2009/2010 do doktorského studia

 7. Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK na akad. rok 2008/2009

  1. Průvodní dopis děkana fakulty

  2. Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK na akad. rok 2008/2009

 8. Podnět děkana FF ohledně psaní S/Z v názvu fakulty

 9. Podnět kol. Strobacha ohledně popularizace AS FF UK

 10. Vyjádření se k eventuálnímu konání výjezdního zasedání AS FF UK

 11. Různé

Poznámka:

Materiály pro senátory jsou také k dispozici na veřejných webových stránkách AS FF UK s výjimkou materiálů k akreditacím, které jsou z důvodu ochrany duševního vlastnictví jejich autorů k dispozici pouze na sekretariátu AS FF UK v tištěné podobě nebo na uzavřených webových stránkách AS FF UK přístupných pouze členům senátu. Pro vstup na tyto uzavřené stránky je třeba zadat platný login do domény Jinonice a příslušné heslo.

Petr Christov