Minulá volební období

POZVÁNKA – na 4. zasedání AS FF UK

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

které se koná ve čtvrtek dne 23. října 2008 v 13,30 hodin v místnosti č. 104 / 1. patro hlavní budovy FF UK.

Navrhovaný program:

 1. Schválení programu zasedání

 2. Projednání návrhu zápisu 3. zasedání AS FF UK

 3. Projednání akreditačních materiál

  1. Průvodní dopis děkana fakulty

  2. Žádost o prodloužení akreditace SO Hudební věda v bakalářském SP Obecná teorie a dějiny umění a kultury (prezenční, jednooborové studium)

  3. Žádost o prodloužení akreditace SO Hudební věda v navazujícím magisterském SP Obecná teorie a dějiny umění a kultury (prezenční, jednooborové studium)

  4. Žádost o prodloužení akreditace SO Religionistika v bakalářském SP Filozofie (prezenční, dvouoborové studium)

  5. Žádost o prodloužení akreditace SO Egyptologie v doktorském SP Historické vědy (prezenční, kombinované studium)

  6. Žádost o prodloužení akreditace SO Iberoamerikanistika v doktorském SP Historické vědy (prezenční, kombinované studium)

  7. Žádost o prodloužení akreditace SO Historie/obecné dějiny v doktorském SP Historické vědy (prezenční, kombinované studium)

  8. Žádost o prodloužení akreditace SO Logika v doktorském SP Logika (prezenční, kombinované studium)

  9. Žádost o rozšíření akreditace bakalářského SP Obecná teorie a dějiny umění a kultury o SO Hudební věda (prezenční, dvouoborové studium)

 4. Jmenování předsedy a členů Disciplinární komise FF UK

 5. Jmenování předsedy Zahraniční komise FF UK

 6. Projednání změny v Podmínkách přijímacího řízení na FF UK pro akademický rok 2009/2010

 7. Projednání návrhu výše doktorandských stipendií na FF UK pro období říjen – prosinec 2008

 8. Hodnocení aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK na akademický rok 2008/2009

  1. Průvodní dopis děkana fakulty

  2. Hodnocení aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK

 9. Podnět doc. Bílka k financování humanitních oborů

  1. Vysvětlující dopis doc. Bílka

  2. Text článku „(Ne)jasná zpráva o konci cesty“

  3. Reakce děkana fakulty

 10. Podnět kol. Kuklíka a Dr. Hasila k prevenci infekční žloutenky

 11. Různé

  Poznámka:

  Materiály pro senátory jsou také k dispozici na veřejných webových stránkách AS FF UK s výjimkou materiálů k akreditacím, které jsou z důvodu ochrany duševního vlastnictví jejich autorů k dispozici pouze na sekretariátu AS FF UK v tištěné podobě nebo na uzavřených webových stránkách AS FF UK přístupných pouze členům senátu. Pro vstup na tyto uzavřené stránky je třeba zadat platný login do domény Jinonice a příslušné heslo.

Petr Christov