Minulá volební období

POZVÁNKA – na 21. zasedání AS FF UK

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

Pozvánka na 21. zasedání AS FF UK

které se koná ve čtvrtek dne 8. dubna 2010 v 13,30 hodin v místnosti č. 104, 1. patro hlavní budovy FF UK.

Navrhovaný program:

 1. Schválení programu zasedání

 2. Projednání návrhu zápisu 20. zasedání AS FF UK

 3. Projednání akreditačních materiálů

  1. Průvodní dopis děkana fakulty

  2. Žádost o rozšíření akreditace navazujícího magisterského SP Filologie o SO Středoevropská studia (prezenční, jednooborové studium)

  3. Žádost o prodloužení akreditace SO Filozofie v pětiletém magisterském SP Filozofie (prezenční, dvouoborové studium) – pouze na dostudování stávajících studentů

 4. Projednání organizačního řádu děkanátu FF UK

  1. Průvodní dopis děkana fakulty

  2. Navrhované znění organizačního řádu děkanátu FF UK

 5. Projednání výše doktorských stipendií

 6. Projednání výroční zprávy o činnosti AS FF UK za roky 2008 a 2009

  1. Návrh textu výroční zprávy

  2. Příloha 1 – seznam akreditačních žádostí projednávaných AS FF UK

  3. Příloha 2 – prezence na zasedáních AS FF UK

  4. Příloha 3 – zprávy o činnosti senátních komisí

 7. Podnět kolegy Strobacha ohledně účelových stipendií

  1. Podnět kol. Strobacha

  2. Příloha: zpráva o činnosti stipendijní komise

  3. Reakce děkana fakulty

 8. Podnět kolegy Strobacha ohledně stravovací komise

 9. Různé

Poznámka:

Materiály pro senátory jsou také k dispozici na veřejných webových stránkách AS FF UK s výjimkou materiálů k akreditacím, které jsou z důvodu ochrany duševního vlastnictví jejich autorů k dispozici pouze na sekretariátu AS FF UK v tištěné podobě nebo na uzavřených webových stránkách AS FF UK přístupných pouze členům senátu. Pro vstup na tyto uzavřené stránky je třeba zadat platný login do domény Jinonice a příslušné heslo.

Petr Christov