Minulá volební období

POZVÁNKA – na 19. zasedání AS FF UK

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

Pozvánka na 19. zasedání AS FF UK

které se koná ve čtvrtek dne 11. února 2010 v 13,30 hodin v místnosti č. 104, 1. patro hlavní budovy FF UK.

Navrhovaný program:

 1. Schválení programu zasedání

 2. Projednání návrhu zápisu 18. zasedání AS FF UK

 3. Vyhlášení voleb do AS FF UK na funkční období 2010 – 2012

 4. Projednání akreditačních materiálů

  1. Průvodní dopis děkana fakulty

  2. Žádost o prodloužení akreditace SO Dánská studia v bakalářském SP Filologie (prezenční, dvouoborové studium)

  3. Žádost o prodloužení akreditace SO Norská studia v bakalářském SP Filologie (prezenční, dvouoborové studium)

  4. Žádost o prodloužení akreditace SO Švédská studia v bakalářském SP Filologie (prezenční, dvouoborové studium)

  5. Žádost o rozšíření akreditace bakalářského SP Historické vědy o SO Dějiny antické civilizace (prezenční, jednooborové studium)

  6. Žádost o rozšíření akreditace bakalářského SP Historické vědy o SO Dějiny antické civilizace (prezenční, dvouoborové studium)

 5. Projednání návrhu na jmenování prof. PhDr. Ivana Šedivého, CSc., proděkanem FF UK pro vědu

  1. Průvodní dopis děkana fakulty

  2. Životopis prof. PhDr. Ivana Šedivého, CSc.

  3. Bibliografie prof. PhDr. Ivana Šedivého, CSc.

  4. Programové teze kandidáta

 6. Projednání návrhů na jmenování prof. PhDr. Marka Blatného, CSc., členem vědecké rady FF UK

  1. Průvodní dopis děkana fakulty

  2. Životopis prof. PhDr. Marka Blatného, CSc.

 7. Různé

Poznámka:

Materiály pro senátory jsou také k dispozici na veřejných webových stránkách AS FF UK s výjimkou materiálů k akreditacím, které jsou z důvodu ochrany duševního vlastnictví jejich autorů k dispozici pouze na sekretariátu AS FF UK v tištěné podobě nebo na uzavřených webových stránkách AS FF UK přístupných pouze členům senátu. Pro vstup na tyto uzavřené stránky je třeba zadat platný login do domény Jinonice a příslušné heslo.

Petr Christov