Minulá volební období

POZVÁNKA – na 18. zasedání AS FF UK

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

Pozvánka na 18. zasedání AS FF UK

které se koná ve čtvrtek dne 14. ledna 2010 v 13,30 hodin v místnosti č. 104, 1. patro hlavní budovy FF UK.

Navrhovaný program:

 1. Schválení programu zasedání

 2. Projednání návrhu zápisu 17. zasedání AS FF UK

 3. Schválení harmonogramu zasedání AS FF UK

 4. Projednání návrhů na jmenování členů Vědecké rady FF UK na období 2010 – 2013

  1. Průvodní dopis děkana fakulty

  2. Seznam navrhovaných členů VR

  3. Životopisy navrhovaných členů VR (zip soubor)

 5. Projednání návrhu na jmenování tajemníka FF UK

  1. Průvodní dopis děkana fakulty

  2. ing. Pavel Blažek – životopis

 6. Projednání návrhů na jmenování proděkanů FF UK

  1. Průvodní dopis děkana fakulty

  2. doc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc. – CV a program

  3. ing. Jiří Gregor – CV a program

  4. prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc. – CV a program

  5. ing. Martin Souček, Ph.D. – CV a program

  6. MUDr. Štěpán Špinka, Ph.D. – CV a program

  7. doc. PhDr. Lenka Šulová, CSc. – CV a program

 7. Projednání rozdělení hospodářského výsledku UK na úrovni FF UK

 8. Projednání návrhu nového Jednacího řádu Vědecké rady FF UK

  1. Průvodní dopis děkana fakulty

  2. Vyjádření legislativní komise fakulty

  3. Jednací řád Vědecké rady FF UK

 9. Projednání Výzvy akademické obci iniciativy Pro vzdělanost

 10. Různé