Minulá volební období

POZVÁNKA – na 13. zasedání AS FF UK

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

Pozvánka na 13. zasedání AS FF UK

které se koná ve čtvrtek dne 10. září 2009 v 13,30 hodin v místnosti č. 104, 1. patro hlavní budovy FF UK.

Navrhovaný program:

 1. Schválení programu zasedání

 2. Projednání návrhu zápisu 12. zasedání AS FF UK

 3. Vystoupení kandidáta na post rektora, prof. RNDr. Václava Hampla, DrSc.

 4. Projednání harmonogramu zasedání AS FF UK

 5. Projednání podmínek přijímacího řízení pro akademický rok 2010/2011

  1. Průvodní dopis děkana FF

  2. Obecná část Podmínek

  3. Oborová část Podmínek

 6. Projednání akreditačních materiálů

  1. Průvodní dopis děkana FF

  2. Žádost o prodloužení akreditace SO Sinologie v navazujícím magisterském SP Filologie (prezenční, jednooborové studium)

  3. Žádost o prodloužení akreditace SO Sociální pedagogika v navazujícím magisterském SP Pedagogika (prezenční a kombinovaná forma studia, jednooborové studium)

  4. Žádost o prodloužení akreditace SO Slovanské literatury v doktorském SP Filologie (prezenční a kombinovaná forma studia)

  5. Žádost o rozšíření akreditace bakalářského SP Filologie o SO Arabistika (prezenční, dvouoborové studium)

  6. Žádost o rozšíření akreditace bakalářského SP Filologie o SO Hebraistika (prezenční, jednooborové studium)

  7. Žádost o rozšíření akreditace bakalářského SP Filologie o SO Íránistika (prezenční, dvouoborové studium)

  8. Žádost o rozšíření akreditace bakalářského SP Psychologie o SO Psychologie (pre-zenční, jednooborové studium)

  9. Žádost o rozšíření akreditace navazujícího magisterského SP Filologie o SO Český jazyk a literatura (prezenční, dvouoborové studium)

  10. Žádost o rozšíření akreditace navazujícího magisterského SP Filologie o SO Český jazyk – specializační studium (prezenční, dvouoborové studium)

  11. Žádost o rozšíření akreditace navazujícího magisterského SP Učitelství pro střední školy o SO Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy (prezenční, dvouoborové studium)

  12. Žádost o rozšíření akreditace navazujícího magisterského SP Učitelství pro střední školy o SO Učitelství češtiny jako cizího jazyka (prezenční, dvouoborové studium)

 7. Projednání návrhu nového Rigorozního řádu FF UK

  1. Průvodní dopis děkana FF

  2. Návrh nového RŘ FF UK

  3. Poznámky LK FF UK k návrhu RŘ FF UK

 8. Projednání návrhu nových Pravidel pro přiznávání stipendií

  1. Průvodní dopis děkana FF

  2. Návrh nových Pravidel pro přiznávání stipendií

 9. Projednání materiálu „Předpoklady a výhledy“

 10. Podnět kolegy Kalivody ohledně funkčnosti sekretariátu AS FF UK

 11. Podnět kolegy Píši ohledně SIS

 12. Různé

Poznámka:

Materiály pro senátory jsou také k dispozici na veřejných webových stránkách AS FF UK s výjimkou materiálů k akreditacím, které jsou z důvodu ochrany duševního vlastnictví jejich autorů k dispozici pouze na sekretariátu AS FF UK v tištěné podobě nebo na uzavřených webových stránkách AS FF UK přístupných pouze členům senátu. Pro vstup na tyto uzavřené stránky je třeba zadat platný login do domény Jinonice a příslušné heslo.

Petr Christov