Minulá volební období

POZVÁNKA – na 12. zasedání AS FF UK

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

Pozvánka na 12. zasedání AS FF UK

které se koná ve čtvrtek dne 11. června 2009 v 13,30 hodin v místnosti č. 104, 1. patro hlavní budovy FF UK.

Navrhovaný program:

 1. Schválení programu zasedání

 2. Projednání návrhu zápisu 11. zasedání AS FF UK

 3. Projednání návrhu nového Statutu FF UK a nového Volebního a jednacího řádu AS FF UK

  1. Průvodní dopis děkana FF

  2. Stanovisko LK FF UK k projednávaným materiálům

  3. Návrh nového Statutu FF UK

  4. Návrh nového VJŘ AS FF UK

 4. Projednání návrhu nového Rigorozního řádu FF UK

  1. Průvodní dopis děkana FF

  2. Návrh nového RŘ FF UK

  3. Poznámky LK FF UK k návrhu RŘ FF UK

 5. Projednání návrhu nových Pravidel pro přiznávání stipendií

  1. Průvodní dopis děkana FF

  2. Návrh nových Pravidel pro přiznávání stipendií

 6. Projednání výše doktorských stipendií na druhé a třetí čtvrtletí 2009

  1. Průvodní dopis děkana FF

  2. Návrh výše doktorských stipendií na druhé a třetí čtvrtletí 2009

 7. Projednání materiálu „Předpoklady a výhledy“

 8. Vyhlášení volby děkana FF UK

 9. Projednání harmonogramu zasedání AS FF UK

 10. Podnět kolegy Kalivody ohledně funkčnosti sekretariátu AS FF UK

 11. Podnět kolegy Píši ohledně SIS

 12. Různé

Petr Christov