Minulá volební období

POZVÁNKA – na 11. zasedání AS FF UK

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

Pozvánka na 11. zasedání AS FF UK

které se koná ve čtvrtek dne 14. května 2009 v 13,30 hodin v místnosti č. 104, 1. patro hlavní budovy FF UK.

Navrhovaný program:

 1. Schválení programu zasedání

 2. Projednání návrhu zápisu 10. zasedání AS FF UK

 3. Projednání akreditačních materiálů

  1. Průvodní dopis děkana fakulty

  2. Vyjádření Studijní komise FF UK

  3. Žádost o prodloužení akreditace SO Český jazyk a literatura v bakalářském SP Filologie (prezenční forma, 3letá standardní doba studia, jednooborové studium)

  4. Žádost o prodloužení akreditace SO Český jazyk a literatura v bakalářském SP Filologie (prezenční forma, 3letá standardní doba studia, dvouoborové studium)

  5. Žádost o prodloužení akreditace SO Indologie v bakalářském SP Filologie (prezenční forma, 3letá standardní doba studia, jednooborové studium)

  6. Žádost o prodloužení akreditace SO Koreanistika v bakalářském SP Filologie (prezenční forma, 3letá standardní doba studia, jednooborové studium)

  7. Žádost o prodloužení akreditace SO Sinologie v bakalářském SP Filologie (prezenční forma, 3letá standardní doba studia, jednooborové studium)

  8. Žádost o rozšíření akreditace bakalářského SP Filologie o SO Koreanistika (prezenční forma, 3letá standardní doba studia, dvouoborové studium)

  9. Žádost o rozšíření akreditace bakalářského SP Historické vědy o SO Historie – evropská studia (prezenční forma, 3letá standardní doba studia, jednooborové studium)

  10. Žádost o rozšíření akreditace bakalářského SP Historické vědy o SO Historie – evropská studia (prezenční forma, 3letá standardní doba studia, dvouoborové studium)

 4. Projednání Výroční zprávy o hospodaření FF UK za rok 2008

  1. Průvodní dopis děkana fakulty

  2. Výroční zpráva o hospodaření FF UK za rok 2008

  3. Tabulková příloha

  4. Struktura zaměstnanců fakulty

 5. Projednání návrhu rozpočtu FF UK na rok 2009

  1. Průvodní dopis děkana fakulty

  2. Komentář k návrhu rozpočtu

  3. Návrh rozpočtu FF UK

 6. Různé

 

Poznámka:

Materiály pro senátory jsou také k dispozici na veřejných webových stránkách AS FF UK s výjimkou materiálů k akreditacím, které jsou z důvodu ochrany duševního vlastnictví jejich autorů k dispozici pouze na sekretariátu AS FF UK v tištěné podobě nebo na uzavřených webových stránkách AS FF UK přístupných pouze členům senátu. Pro vstup na tyto uzavřené stránky je třeba zadat platný login do domény Jinonice a příslušné heslo.

Petr Christov