Minulá volební období

POZVÁNKA – na 9. zasedání AS FF UK

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

POZVÁNKA – na 9. zasedání AS FF UK

které se koná

ve čtvrtek dne 8. března 2007 v 13,30 hodin

v místnosti č. 104 /1. patro hlavní budovy FF UK.

Navrhovaný program:

 1. Schválení programu

 2. Projednání návrhu zápisu z 8. zasedání AS FF UK

 3. Projednání žádostí o akreditaci nového doktorského studijního programu logic , studijního oboru logic v cizím jazyce

  1. Průvodní dopis

  2. Žádost o udělení akreditace

  3. Evidenční list

 4. Podmínky přijímacího řízení

 5. Stanovení poplatku za studium

 6. Různé

Poznámka:

Materiály pro senátory jsou k dispozici na veřejných webových stránkách AS FF UK s výjimkou materiálů k akreditacím, které jsou z důvodu ochrany duševního vlastnictví jejich autorů k dispozici pouze na sekretariátu AS FF UK v tištěné podobě nebo na uzavřených webových stránkách AS FF UK (přístupných pouze členům senátu). Pro vstup na tyto uzavřené stránky je třeba zadat login do domény Jinonice a příslušné heslo.

Jan Kalivoda