Minulá volební období

POZVÁNKA – na 7. zasedání AS FF UK

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

POZVÁNKA – na 7. zasedání AS FF UK

které se koná

ve čtvrtek dne 11. ledna 2007 v 13,30 hodin

v místnosti č. 104 /1. patro hlavní budovy FF UK.

Navrhovaný program:

 1. Schválení programu

 2. Schválení zápisu z 6. zasedání AS FF UK dne 14. 12. 2006

 3. Návrh podmínek pro přiznání stipendia za vynikající studijní výsledky

  1. Průvodní dopis děkana

  2. Text návrhu podmínek

 4. Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK pro akademický rok 2006/2007

  1. Průvodní dopis děkana

  2. Text návrhu aktualizace Dlouhodobého záměru

 5. Různé

Poznámka:

Materiály pro senátory jsou k dispozici na veřejných webových stránkách AS FF UK s výjimkou materiálů k akreditacím, které jsou z důvodu ochrany duševního vlastnictví jejich autorů k dispozici pouze na sekretariátu AS FF UK v tištěné podobě nebo na uzavřených webových stránkách AS FF UK (přístupných pouze členům senátu). Pro vstup na tyto uzavřené stránky je třeba zadat login do domény Jinonice a příslušné heslo.

Milan Lyčka