Minulá volební období

POZVÁNKA – na 5. zasedání AS FF UK

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

POZVÁNKA – na 5. zasedání AS FF UK

které se koná

ve čtvrtek dne 9. listopadu 2006 v 13,30 hodin

v místnosti č. 104 /1. patro hlavní budovy FF UK.

Navrhovaný program:

 1. Schválení programu

 2. Projednání žádostí o akreditaci nového studijního programu a oboru, o rozšíření schválených akreditací studijních programů o nové stud. obory a o prodloužení akreditací stud. oborů na dostudování

  1. Úvodní dopis děkana FF k předloženým žádostem o akreditace

  2. Stanovisko studijní komise FF k předloženým žádostem o akreditace

  3. Žádost o akreditaci magisterského navazujícího SP učitelství pro střední školy, SO učitelství psychologie (prez. a komb. jednooborové studium)

   Tabulka studijních předmětů SO

  4. Žádost o rozšíření akreditace bakalářského SP filologie o SO jihovýchodoevropská studia (prez. jednooborové studium.)

  5. Žádost o rozšíření akreditace doktorského SP filologie, SO fonetika, o výuku v cizím jazyce (francouzština; prez. a komb. studium)

  6. Žádosti o prodloužení akreditací pětiletých magisterských SO na dostudování

 3. Podmínky přijímacího řízení do doktorského studia pro akademický rok 2007/2008

  Úvodní dopis děkana FF

  Návrh podmínek přijímacího řízení

 4. Návrh na výši doktorských stipendií pro období říjen – prosinec 2006

 5. Návrh Pravidel podpory zájmové činnosti studentů UK – žádost RUK o vyjádření fakult UK

  1. Průvodní dopis tajemníka AS UK

  2. Důvodová zpráva kancléře UK

  3. Text návrhu

 6. Různé

Poznámka: Materiály pro senátory jsou k dispozici na veřejných webových stránkách AS FF UK s výjimkou materiálů k akreditacím, které jsou z důvodu ochrany duševního vlastnictví jejich autorů k dispozici pouze na sekretariátu AS FF UK v tištěné podobě nebo na uzavřených webových stránkách AS FF UK (přístupných pouze členům senátu). Pro vstup na tyto uzavřené stránky je třeba zadat login do domény Jinonice a příslušné heslo.

Jan Kalivoda, předseda AS FF UK v.r.