Minulá volební období

POZVÁNKA – na 4. zasedání AS FF UK

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

POZVÁNKA – na 4. zasedání AS FF UK

které se koná

ve čtvrtek dne 12. října 2006 v 13,30 hodin

v místnosti č. 104 /1. patro hlavní budovy FF UK.

Navrhovaný program:

 1. Schválení programu

 2. Projednání návrhu zápisu ze 3. zasedání AS FF UK

 3. Projednání žádostí o akreditaci nových studijních programů a oborů, o rozšíření a o prodloužení akreditací na dostudování

  1. Žádost o akreditaci bakalářského SP psychologie, SO psychosociální studia (prez. a komb. studium)

   Tabulka studijních předmětů SO

  2. Žádost o akreditaci magisterského SP psychologie, SO psychologie (prez. studium)

   Tabulka studijních předmětů SO

  3. Žádost o prodloužení akreditace na dostudování magisterského SO psychologie v rámci SP psychologie (prez. a komb. studium)

   Tabulka studijních předmětů SO

  4. Žádost o rozšíření bakalářského SP filologie o SO středoevropská studia (prez. studium.)

  5. Žádost o rozšíření bakalářského SP filologie o SO východoevropská studia (prez. studium.)

 4. Pravidla pro organizaci studia na FF UK

  Úvodní dopis děkana FF

  Návrh Pravidel pro organizaci studia

 5. Volba členů Disciplinární komise FF UK

 6. Návrh harmonogramu zasedání AS FF UK pro kalendářní rok 2007

 7. Různé

Poznámka: Materiály pro senátory jsou k dispozici na veřejných webových stránkách AS FF UK s výjimkou materiálů k akreditacím, které jsou z důvodu ochrany duševního vlastnictví jejich autorů k dispozici pouze na sekretariátu AS FF UK v tištěné podobě nebo na uzavřených webových stránkách AS FF UK (přístupných pouze členům senátu). Pro vstup na tyto uzavřené stránky je třeba zadat login do domény Jinonice a příslušné heslo.

Jan Kalivoda, předseda AS FF UK v.r.