Minulá volební období

POZVÁNKA – na 3. zasedání AS FF UK

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

POZVÁNKA – na 3. zasedání AS FF UK

které se koná

ve čtvrtek dne 14. září 2006 v 13,30 hodin

v místnosti č. 104 /1. patro hlavní budovy FF UK.

 1. Schválení programu

 2. Schválení zápisu ze2. zasedání AS FF UK

 3. Projednání zápisu ze4. zasedání AS FF UK dne 8.6.2006 (volební období AS 04-06/2006)

 4. Projednání žádostí o akreditaci nových studijních programů a oborů, o rozšíření a prodloužení akreditací a o prodloužení akreditací na dostudování

  1. Žádosti o akreditaci nových SP a SO:

   1. Bakalářský SP překladatelství a tlumočnictví, SO mezikulturní komunikace: Č-A, Č-N, Č-F, Č-R, Č-Š (prez., dvouoborové)

   2. Magisterský navazující SP překladatelství a tlumočnictví, SO překladatelství: Č-A, Č-N, Č-F, Č-R, Č-Š; SO tlumočnictví: Č-A, Č-N, Č-F, Č-R, Č-Š (prez., dvouoborové)

  2. Žádosti o rozšíření akreditace:

   1. Bakalářského SP obecná teorie a dějiny umění a kultury o SO filmová studia (prez., jednooborové)

   2. Magisterského navazujícího SP obecná teorie a dějiny umění a kultury o SO filmová studia (prez., jednooborové)

   3. Doktorského SP historické vědy o SO didaktika dějepisu (prez. a komb.)

  3. Žádosti o prodloužení akreditace:

   1. Magisterský navazující SP čeština v komunikaci neslyšících, SO čeština v komunikaci neslyšících (prez., jednooborové)

   2. Doktorský SP pedagogika, SO pedagogika (prez. a komb.)

  4. Žádosti o prodloužení akreditace na dostudování:

   1. Magisterský SP obecná teorie a dějiny umění a kultury, SO kulturologie (prez. a komb., jednooborové a v kombinaci)

   2. Magisterský SP obecná teorie a dějiny umění a kultury, SO dějiny umění (prez., jednooborové a v kombinaci)

   3. Magisterský SP obecná teorie a dějiny umění a kultury, SO divadelní věda (prez., jednooborové a v kombinaci)

   4. Magisterský SP obecná teorie a dějiny umění a kultury, SO hudební věda (prez., jednooborové)

   5. Magisterský SP obecná teorie a dějiny umění a kultury, SO filmová věda (prez., jednooborové)

   6. Magisterský SP politologie, SO politologie (prez., jednooborové a v kombinaci)

   7. Magisterský SP filologie, SO východoevropská studia se specializací rusistika (prez., jednooborové)

  5. Rozšíření akreditace SP filologie o SO středoevropská studia, jihovýchodoevropská studia, východoevropská studia (prez., jednooborové; akreditační materiál není na toto zasedání předložen, zástupci oboru však chtějí AS seznámit se svými názory na způsob projednávání akreditačních materiálů na AS FF UK)

 5. Podmínky přijímacího řízení ke studiu na FF UK v akad. roce2007-2008

  Příloha – Přehled SP a SO, jež podaly návrh na vypsání přij. řízení v roce2007-2008 a nejsou akreditovány nebo jejich akreditace končí r.2007

 6. Různé

Poznámka: Materiály pro senátory jsou k dispozici na veřejných webových stránkách AS FF UK s výjimkou materiálů k akreditacím, které jsou z důvodu ochrany duševního vlastnictví jejich autorů k dispozici pouze na sekretariátu AS FF UK v tištěné podobě nebo na uzavřených webových stránkách AS FF UK (přístupných pouze členům senátu). Pro vstup na tyto uzavřené stránky je třeba zadat login do domény Jinonice a příslušné heslo.

Jan Kalivoda, předseda AS FF UK