Minulá volební období

POZVÁNKA – na 20. zasedání AS FF UK

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

POZVÁNKA – na 20. zasedání AS FF UK

které se koná

ve čtvrtek dne 10. dubna 2008 v 13,30 hodin

v místnosti č. 104 / 1. patro hlavní budovy FF UK.

Navrhovaný program:

 1. Schválení programu zasedání

 2. Projednání návrhu zápisu z 19. zasedání AS FF UK

 3. Projednání návrhů akreditací studijních programů a oborů FFUK

  1. Průvodní dopis děkana fakulty

  2. Přehled návrhů akreditací se stanoviskem studijní komise FFUK

  3. Žádost o rozšíření akreditace bakalářského SP Obecná teorie a dějiny umění a kultury o SO Divadelní věda (prezenční, dvouoborové studium)

  4. Žádost o prodloužení akreditace SO Divadelní věda v bakalářském SP Obecná teorie a dějiny umění a kultury (prezenční, jednooborové studium)

  5. Žádost o prodloužení akreditace SO Andragogika a personální řízení v bakalářském SP Pedagogika (prezenční, kombinované, jednooborové studium)

 4. Vyjádření senátu k záměru děkana fakulty jmenovat proděkanku FFUK

  1. Průvodní dopis děkana fakulty

  2. Program PhDr. Pavlíny Šaldové, Ph.D.

  3. Životopis PhDr. Pavlíny Šaldové, Ph.D.

 5. Výroční zpráva FFUK za rok 2007

  1. Průvodní dopis děkana fakulty

  2. Text výroční zprávy

 6. Různé

  Poznámka:

  Materiály pro senátory jsou k dispozici na veřejných webových stránkách AS FF UK s výjimkou materiálů k akreditacím, které jsou z důvodu ochrany duševního vlastnictví jejich autorů k dispozici pouze na sekretariátu AS FF UK v tištěné podobě nebo na uzavřených webových stránkách AS FF UK přístupných pouze členům senátu. Pro vstup na tyto uzavřené stránky je třeba zadat platný login do domény Jinonice a příslušné heslo.

  Jan Kalivoda