Minulá volební období

POZVÁNKA – na 19. zasedání AS FF UK

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

POZVÁNKA – na 19. zasedání AS FF UK

které se koná

ve čtvrtek dne 13. března 2008 v 13,30 hodin

v místnosti č. 104 / 1. patro hlavní budovy FF UK.

Navrhovaný program:

 1. Schválení programu zasedání

 2. Projednání návrhu zápisu z 18. zasedání AS FF UK

 3. Projednání návrhů akreditací studijních programů a oborů FFUK

  1. Průvodní dopis děkana fakulty

  2. Přehled návrhů akreditací se stanoviskem studijní komise FFUK

  3. Žádost o reakreditaci SO Anglistika – Amerikanistika v bakalářském SP Anglistika – Amerikanistika (prezenční jednooborové studium)

  4. Žádost o reakreditaci SO Anglistika – Amerikanistika v bakalářském SP Anglistika – Amerikanistika (prezenční dvouoborové studium)

 4. Návrh na vypsání přijímacího řízení do nově akreditovaného doktorského SO Logic v cizím jazyce

  1. Průvodní dopis děkana fakulty

  2. Návrh vypsání přijímacího řízení

 5. Návrh výše poplatků spojených se studiem na akad. rok 2008 – 2009

  1. Průvodní dopis děkana fakulty

  2. Návrh opatření děkana fakulty

 6. Bílá kniha terciárního vzdělávání MŠMT

 7. Volba člena zahraniční komise FF UK za ASFFUK

 8. Harmonogram zasedání AS FF UK v roce 2008

 9. Různé

  Poznámka:

  Materiály pro senátory jsou k dispozici na veřejných webových stránkách AS FF UK s výjimkou materiálů k akreditacím, které jsou z důvodu ochrany duševního vlastnictví jejich autorů k dispozici pouze na sekretariátu AS FF UK v tištěné podobě nebo na uzavřených webových stránkách AS FF UK přístupných pouze členům senátu. Pro vstup na tyto uzavřené stránky je třeba zadat platný login do domény Jinonice a příslušné heslo.

  Jan Kalivoda