Minulá volební období

POZVÁNKA – na 18. zasedání AS FF UK

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

POZVÁNKA – na 18. zasedání AS FF UK

které se koná

ve čtvrtek dne 14. února 2008 v 13,30 hodin

v místnosti č. 104 / 1. patro hlavní budovy FF UK.

Navrhovaný program:

 1. Schválení programu zasedání

 2. Projednání návrhu zápisu ze 17. zasedání AS FF UK

 3. Projednání návrhů akreditací studijních programů a oborů FFUK

  1. Průvodní dopis děkana fakulty

  2. Přehled návrhů akreditací se stanoviskem studijní komise FFUK

  3. Žádost o rozšíření akreditace navazujícího magisterského SP Politologie o SO Politické teorie (prez. dvouoborové studium)

  4. Žádost o rozšíření akreditace bakalářského SP Překladatelství a tlumočnictví o SO Mezikulturní komunikace: čeština jako cizí jazyk – angličtina / francouzština / němčina / ruština / španělština (prez. jednooborové studium)

  5. Žádost o prodloužení akreditace SO Pedagogika v bakalářském SP Pedagogika (prez. a kombinované jednooborové studium)

 4. Stanovení výše doktorandských stipendií od února 2008

  1. Průvodní dopis děkana fakulty

  2. Návrh stanovení výše doktorandských stipendií

 5. Návrh na rozdělení Ústavu anglistiky a amerikanistiky FFUK na dvě základní součásti FFUK

  1. Návrh děkana fakulty

  2. Odůvodnění návrhu

  3. Přílohy návrhu

 6. Návrh na vyhlášení voleb do ASFFUK

 7. Různé

  Poznámka:

  Materiály pro senátory jsou k dispozici na veřejných webových stránkách AS FF UK s výjimkou materiálů k akreditacím, které jsou z důvodu ochrany duševního vlastnictví jejich autorů k dispozici pouze na sekretariátu AS FF UK v tištěné podobě nebo na uzavřených webových stránkách AS FF UK přístupných pouze členům senátu. Pro vstup na tyto uzavřené stránky je třeba zadat platný login do domény Jinonice a příslušné heslo.

  Jan Kalivoda